Dadang Kurnia SE. MM.

Sesuatu kepintaran dan berpengetahuan belum cukup tapi lebih penting lagi adalah ”Terlatih“, keunggulan sikap khas dasar profesi itulah attitude  yang  selalu di terapkan kepada peserta trainee  dalam acara pelatihan dan couching di Lembaga Bina Mutu Bangsa (BMB).